Måste transkribering upphandlas?

Många av våra kunder har tillgång till de ramavtal som Kammarkollegiet upprättar via avropa.se. Där finns upphandlade ramavtal inom språk- och översättning. Där ingår dock inte rena transkriberingstjänster, utan endast när transkribering är en del av andra språk- och översättningsbeställningar. Du behöver med andra ord inte använda den upphandlade aktören via avropa.se, utan kan själv…

Läs mer

Hur kan en färdig textfil se ut som ni levererar till kund?

Vi transkriberar på vår egendesignade text-mall. Besök Hur vi jobbar för att se exempel på hur en transkriberad textfil från oss kan se ut när den är klar. Har du specifika önskemål kring transkriberingens genomförande och utformning? Hör av dig till oss, så tar vi fram ett skräddarsytt upplägg för dig.

Hur stora ljudfiler kan jag skicka?

Så stora och så många som du vill! Vi har både lång erfarenhet och kapacitet av att arbeta med stora mängder ljudmaterial. Ifall du skickar in stora mängder ljudmaterial med leverans inom ett dygn kan det dock vara bra att ta kontakt med oss och säkerställa att vi kan leverera enligt dina önskemål.

Hur noggrant transkriberas det som sägs?

Vårt uppdrag är att återge ett talat språk i skrift med så stor ackuratess och läsbarhet som möjligt. Vi gör inga redaktionella ändringar på språkbruk eller grammatik, däremot plockar vi bort ord som “ju”, “ehm” och liknande i den mån de används som utfyllnadsord. Vi erbjuder också Exakt transkribering till ett något högre pris, där…

Läs mer

Hur påverkas mitt pris av kvaliteten på inspelningen?

I allra flesta fall är de ljudfiler vi får in av god kvalitet. I vissa fall är filen av bristande kvalitet. Det kan exempelvis bero på att mikrofonen placerats för långt ifrån intervjuobjektet, att det finns störande brus i bakgrunden eller att personerna pratar i munnen på varandra. I dessa fall tillkommer en extra kostnad…

Läs mer

Är det krångligt att ladda upp genom intranätet?

Nej, intranätet är anpassat för uppladdning av transkriberingsmaterial, vilket ger ett smidigt arbetsflöde för dig som kund. Ifall du behöver hjälp når du oss via chatt, e-post eller telefon. För mer information om intranätet, se fliken Så fungerar det.

Hur garanterar ni säkerhet och sekretess?

Säkerheten för våra kunders material är en av våra viktigaste frågor. Vårt intranät använder 128-bit säkerhetsklassad kryptering, vilket ger en hög och tillförlitlig säkerhet. Samtliga medarbetare förses med Norton Antivirus senaste premiumprodukt. Alla medarbetare är utbildade i att hantera sekretessbelagt material och skriver under sekretessavtal. Läs mer om vårt säkerhetsarbete under Hur vi jobbar.