Hur noggrant transkriberas det som sägs?

Vårt uppdrag är att återge ett talat språk i skrift med så stor ackuratess och läsbarhet som möjligt. Vi gör inga redaktionella ändringar på språkbruk eller grammatik, däremot plockar vi bort ord som “ju”, “ehm” och liknande i den mån de används som utfyllnadsord. Vi erbjuder också Exakt transkribering till ett något högre pris, där vi transkriberar exakt allt som sägs, inklusive utfyllnadsord. Läs mer om vår transkribering här