Måste transkribering upphandlas?

Många av våra kunder har tillgång till de ramavtal som Kammarkollegiet upprättar via avropa.se. Där finns upphandlade ramavtal inom språk- och översättning. Där ingår dock inte rena transkriberingstjänster, utan endast när transkribering är en del av andra språk- och översättningsbeställningar. Du behöver med andra ord inte använda den upphandlade aktören via avropa.se, utan kan själv välja den leverantör som passar dig bäst.

Läs mer på Kammarkollegiets frågor och svar.