Hur garanterar ni säkerhet och sekretess?

Säkerheten för våra kunders material är en av våra viktigaste frågor. Vårt intranät använder 128-bit säkerhetsklassad kryptering, vilket ger en hög och tillförlitlig säkerhet. Samtliga medarbetare förses med Norton Antivirus senaste premiumprodukt. Alla medarbetare är utbildade i att hantera sekretessbelagt material och skriver under sekretessavtal. Läs mer om vårt säkerhetsarbete under Hur vi jobbar.