Vanliga frågor och svar

Måste transkribering upphandlas?
Många av våra kunder har tillgång till de ramavtal som Kammarkollegiet upprättar via avropa.se. Där finns upphandlade ramavtal inom språk- och översättning. Där ingår dock inte rena transkriberingstjänster, utan endast när transkribering är en del av andra språk- och översättningsbeställningar. Du behöver med andra ord inte använda den upphandlade aktören via avropa.se, utan kan själv välja den leverantör som passar dig bäst. Läs mer på Kammarkollegiets frågor och svar.
Är det krångligt att ladda upp genom intranätet?
Nej, intranätet är anpassat för uppladdning av transkriberingsmaterial, vilket ger ett smidigt arbetsflöde för dig som kund. Ifall du behöver hjälp når du oss via chatt, e-post eller telefon. För mer information om intranätet, se fliken Så fungerar det.
Hur garanterar ni säkerhet och sekretess?
Säkerheten för våra kunders material är en av våra viktigaste frågor. Vårt intranät använder 128-bit säkerhetsklassad kryptering, vilket ger en hög och tillförlitlig säkerhet. Samtliga medarbetare förses med Norton Antivirus senaste premiumprodukt. Alla medarbetare är utbildade i att hantera sekretessbelagt material och skriver under sekretessavtal. Läs mer om vårt säkerhetsarbete under Hur vi jobbar.
Hur kan en färdig textfil se ut som ni levererar till kund?
Vi transkriberar på vår egendesignade text-mall. Besök Hur vi jobbar för att se exempel på hur en transkriberad textfil från oss kan se ut när den är klar. Har du specifika önskemål kring transkriberingens genomförande och utformning? Hör av dig till oss, så tar vi fram ett skräddarsytt upplägg för dig.
Hur noggrant transkriberas det som sägs?
Vårt uppdrag är att återge ett talat språk i skrift med så stor ackuratess och läsbarhet som möjligt. Vi gör inga redaktionella ändringar på språkbruk eller grammatik, däremot plockar vi bort ord som “ju”, “ehm” och liknande i den mån de används som utfyllnadsord. Vi erbjuder också Exakt transkribering till ett något högre pris, där vi transkriberar exakt allt som sägs, inklusive utfyllnadsord. Läs mer om vår transkribering här
Hur påverkas mitt pris av kvaliteten på inspelningen?
I allra flesta fall är de ljudfiler vi får in av god kvalitet. I vissa fall är filen av bristande kvalitet. Det kan exempelvis bero på att mikrofonen placerats för långt ifrån intervjuobjektet, att det finns störande brus i bakgrunden eller att personerna pratar i munnen på varandra. I dessa fall tillkommer en extra kostnad på 250 kr per ljudtimme, då det påverkar tiden det tar att transkribera. Ifall vi märker att filen är av dålig kvalitet tar vi kontakt med dig som kund direkt och bestämmer gemensamt om den fortsatta vägen framåt. Läs mer om vår prissättning här.
Hur snabbt kan jag få mina filer transkriberade?
Vi erbjuder transkribering inom ett, två, tre eller sju dygn, där långsammare leverans ger ett lägre pris. Det gör att du som kund kan välja den leveranstid som passar dig bäst utan att betala för mycket.
Kan jag skicka in och få ett helt projekt transkriberat?
Självklart! Ifall du skickar in stora mängder ljudmaterial med leverans inom ett dygn kan det dock vara bra att ta kontakt med oss och säkerställa att vi kan leverera enligt dina önskemål.
Hur stora ljudfiler kan jag skicka?
Så stora och så många som du vill! Vi har både lång erfarenhet och kapacitet av att arbeta med stora mängder ljudmaterial. Ifall du skickar in stora mängder ljudmaterial med leverans inom ett dygn kan det dock vara bra att ta kontakt med oss och säkerställa att vi kan leverera enligt dina önskemål.
Vilka språk kan ni transkribera på?
Vi transkriberar på svenska, norska och engelska. Grundpriset 1600 kr gäller oavsett vilket språk du som kund väljer.