Smarta tips för bättre kvalitet

Vi gör alltid vårt yttersta för att din transkribering ska bli så tydlig som möjligt. Det finns dock några saker som även Du kan tänka på för att resultatet ska bli så bra som möjligt.
 

Här kommer våra bästa tips inför din ljudinspelning:

  1. Se till att ljudinspelningen genomförs i en tyst miljö. När enklare mikrofoner används kan även mindre distraktioner påverka ljudkvalitén negativt.
  2. Placera mikrofonen med liknande avstånd till samtliga deltagare. När mikrofonen placeras närmare vissa deltagare blir det svårt att höra de som sitter längre bort.
  3. Tala något långsammare och något tydligare än du är van att göra vid fikabordet. Det gör det enklare att i efterhand fånga allt som sägs på ett bra sätt.
  4. Undvik att prata i munnen på varandra och undvik att ge verbal, bekräftande feedback som ”Mmm” eller ”Just det”. Det är naturligt i stunden, men gör inspelningen rörig att lyssna på i efterhand. Bekräfta istället genom att exempelvis nicka. Då ser deltagarna att du är engagerad och förstår, samtidigt som du inte stör ljudinspelningen.
  5. Låt samtliga deltagare presentera sig med namn efter att inspelningen startat. Det är bra om de utöver namn kort presenterar sig, så att deras unika röst framgår tydligt. Det gör det enklare att koppla rätt person till rätt text.
  6. Sist men inte minst, berätta för övriga deltagare om dessa tips. Att du inte pratar i munnen på de övriga spelar mindre roll om tre, fyra andra ändå gör det.

Dessa tips hoppas vi ska bidra till att din ljudinspelning och transkribering blir precis så bra som du önskar.