Sekretess

Att kunna vara trygg i att uppladdade filer hanteras på ett säkert sätt och inte hamnar i orätta händer är något våra kunder värdesätter högt. Därför tar vi säkerheten och sekretessen kring våra kunders material på största allvar.

Integritet är ett av de viktigaste värdeorden i Transkribers verksamhet och något som genomsyrar hela organisationen. Samtliga anställda i Transkriber har tecknat ett sekretessavtal som tydligt reglerar hur konfidentiell information ska hanteras. Avtalet reglerar att det inte är tillåtet att dela konfidentiell information med någon tredje part.

Vi pratar aldrig med någon obehörig om ljudfilernas innehåll eller vem uppdragsgivaren är.

Säkerhet

När du laddar upp en fil har endast ett begränsat antal personer tillgång till den. Det är din personliga projektledare och den/de medarbetare som kommer utföra transkriberingen. Intranätet är skyddat med ett 128-bits säkerhetscertifikat och ditt konto placeras på en separat SQL-databas. Det ger en hög säkerhetsnivå och skyddar dina filer mot intrång.

När uppdraget är klart låter vi den transkriberade filen ligga kvar på vår server i en vecka, innan den automatiskt raderas. Ifall du som kund begär det kan vi lagra såväl ljudfil som transkriberad textfil på vår krypterade server en längre tid.

Hur vi hanterar känsliga personuppgifter och håller dem säkra kan du läsa mer om under GDPR.