Hur påverkas mitt pris av kvaliteten på inspelningen?

I allra flesta fall är de ljudfiler vi får in av god kvalitet. I vissa fall är filen av bristande kvalitet. Det kan exempelvis bero på att mikrofonen placerats för långt ifrån intervjuobjektet, att det finns störande brus i bakgrunden eller att personerna pratar i munnen på varandra. I dessa fall tillkommer en extra kostnad på 250 kr per ljudtimme, då det påverkar tiden det tar att transkribera. Ifall vi märker att filen är av dålig kvalitet tar vi kontakt med dig som kund direkt och bestämmer gemensamt om den fortsatta vägen framåt. Läs mer om vår prissättning här.