Dataskyddsförordningen GDPR

Den 25 maj 2018 införs den nya dataförordningen, också kallad GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR ska stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter. GDPR innebär att samma regler för hur personuppgifter får hanteras ska gälla i hela EU. Detta för att främja den fria konkurrensen och göra det enklare för företag att expandera och verka i flera EU-länder. Dataskyddsförordningen ställer strängare krav på hur företag får samla in och använda personuppgifter.

På Transkriber har vi redan tidigare arbetat strategiskt kring hantering av personuppgifter. Vi samlar in de uppgifter vi behöver för att kunna arbeta effektivt med både våra kunder och våra medarbetare. Vi samlar aldrig in mer information än vad vi anser behövs för detta ändamål.
 

Information om våra kunder

Från våra kunder samlar vi in de uppgifter vi behöver för att kunna fakturera arbetet. Vi samlar också in grundläggande kontaktuppgifter och önskat användarnamn för tillgång till vårt kundintranät. Med kundens tillåtelse sparas även omdömen kring vad de tycker om vår tjänst. Dessa publiceras på vår hemsida transkriber.se.

Samtliga dessa uppgifter sparas tills att kunden önskar radera sig. Detta görs enklast genom att kontakta oss på hej@transkriber.se.

Följande information samlas in och lagras kopplat till bildande av konto:

Namn
Organisation
Epost
Fakturaadress
Telefon
Användarnamn
 

Information om våra medarbetare

Från medarbetarna samlar vi in de personuppgifter vi behöver för att leva upp till rådande lagkrav gällande exempelvis rapportering av skatter och sociala avgifter. 

Vi samlar också in grundläggande kontaktuppgifter och uppgifter kring önskad arbetstid och totalt arbetat dig för att kunna betala ut rätt lön.
Dessa uppgifter sparas så länge medarbetaren är anställd.

Namn
Epost
Adress
Personnummer
Lönekonto
Skattetabell
Tidsregistrering
Önskad arbetad tid
 

Var vår information lagras och hålls säker

Information från kund och medarbetare sparar i vårt säkerhetsklassade intranät som drivs av företaget ProWorkFlow, med säte i Nya Zeeland. Informationen lagras på sevrar i USA av företaget Rackspace, världens ledande leverantör av moln-baserade servicetjänster. Läs mer om Rackspaces säkerhetsarbete här.

Informationen kopplat till kundernas e-post sparas hos företaget Mailchimp med servrar i USA. Läs mer om Mailchimps säkerhetsarbete här.