Vi på Transkriber utför uppdrag för en mängd olika kunder. Oftast förekommande är institutioner eller enskilda forskare vid universitet som vill ha sina intervjuer transkriberade, men vi transkriberar även förhör i tingsrätten, olika föreläsningar, personintervjuer och intervjuer gjorda i samband med utredningar från offentliga och privata aktörer. Oavsett hur ditt transkriberingsbehov ser ut så vill vi gärna hjälpa dig!