I used Transkriber when I needed help transcribing qualitative interviews during a research project. The customer service was nice and helpful, the customer portal was transparent and easy to use. The final product was good. I strongly recommend everyone to use Transkriber. Orsolya Reka Fekete PhD, Department of welfare and participation, Western Norway University of Applied Sciences
Jag använde Transkriber när jag behövde hjälp att transkribera kvalitativa djupintervjuer i ett forskningsprojekt. Kundtjänsten var trevlig och hjälpsam, kundportalen var transparent och lätt att använda. Slutprodukten var bra. Jag rekommenderar starkt alla att använda Transkriber. Orsolya Reka Fekete Fil.dr, Institutt for velferd og deltaking, Høgskulen på Vestlandet
I am very pleased with your transcription and the response I received from you has been both friendly and helpful, from start to finish. The work has been completed on a time and the final pris was consistent with what I calcutaled ahead of time. I will happy come back to you again. Susanne Smith
We hired Transcriber for transcribing in-depth interviews with medical content and we were very pleased with the result. Both medical technical terms and drug names, that can sometimes be difficult hear, were noted and written down on a very consistant level, so we can definitely use Transcriber again. Nikki Makkonen Head of Market Analysis, Medmind AB
Vi anlitade Transkriber för transkribering av djupintervjuer med medicinskt innehåll, och var jättenöjda med resultatet. Både medicinska facktermer och läkemedelsnamn som ibland kan vara svåra att få rätt fångades upp på en väldigt bra nivå, så vi kan absolut tänka oss att använda Transkriber igen. Nikki Makkonen Head of Market Analysis, Medmind AB
Jag är mycket nöjd både med er transkribering och det bemötande jag fått som varit vänligt och hjälpsamt från början till slut. Arbetet har slutförts på avtalad tid och kostnaden stämde helt med vad jag räknat fram innan. Jag återkommer gärna. Susanne Smith
Always fast and accurate. I can really recommend Transkriber! Julia Hägglund Forskningsassistent, SU
I used Transkriber when I needed help transcribing some job interviews I conducted during a consultancy job. Professional response, a good customer intranet and prompt service. The result was very good. I’ll use Transkriber again when I have similar needs in the future. Benny Lindberg Pilot captain & senior consultant W. Logistics and Consulting
I had a couple of audio files from a workshop which I needed to be transcribed. The job was done in three days and the result was much better than expected. Will definitely use your services again! Jonas Eriksson Project manager, Medforma AB
Alltid snabba och noggranna, kan verkligen rekommendera Transkriber! Julia Hägglund Forskningsassistent, SU
Skickade in ljudfiler från en workshop. Allt arbete var klart på tre dagar. Resultatet blev mycket bättre än vad vi trodde var möjligt. Kommer garanterat att använda er tjänst igen! Jonas Eriksson Projektledare, Medforma AB
Jag använde Transkriber när jag behövde hjälp med att transkribera några anställningsintervjuer jag genomförde under ett konsultuppdrag. Proffsigt bemötande, en bra kundportal och snabb service. Resultatet blev mycket bra. Kommer använda Transkriber igen när jag har liknande behov framöver. Benny Lindberg Pilot captain & senior consultant W. Logistics and Consulting.